ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΤΑ 17/05/2016                                                              Αρ.Πρωτ:37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Α.Ο. Φιλία Άρτας με βάσει το Αρθ. 11 του Καταστατικού σε Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Διώνη του Δήμου Αρταίων στο Εκθεσιακό Κέντρο Κώστας Βάγιας με τα εξής θέματα:

  1. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  2. Λογοδοσία Δ.Σ. πεπραγμένων περιόδου από 01/01/2015 εως 31/12/2015
  3. Ανάγνωση Οικονομικού απολογισμού χρήσεως από 01/01/2015 εως 31/12/2015
  4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για οικονομική διαχείριση από 01/01/2015 εως 31/12/2015
  5. Εκλογές
  6. Έγκριση Οικονομικού και διοικητικού Απολογισμού και Απαλλαγή μελών Δ.Σ και Εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  7. Ανάγνωση και έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικής περιόδου από 01/01/2016 εως 31/12/2016
  8. Ενημέρωση Γονέων και Αθλητών
  9. Απονομές Βραβείων

Υπενθυμίζεται στα μέλη του Σωματείου ότι σε περίπτωση Μη Επιτεύξεως Απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα διάταξης την Τετάρτη 8-06-2016 στις 20:00 οπότε και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Κωστούλας Ιωάννης                                          Τσάϊμας Δημήτρης

Σχετικές Ανακοινώσεις